Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
WinFumi λογισμικό διαμόρφωσης ζωοτροφών
στιγμιότυπο οθόνης

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

HYBRIMIN® WinFumi 9.5

Πάνω από το 50% όλων των εταιρειών ζωοτροφών στη Γερμανία χρησιμοποιούν το HYBRIMIN® WinFumi για τον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση καθώς και για την επισήμανση.


Το HYBRIMIN® WinFumi χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη προϊόντων ή την έρευνα και τη διδασκαλία σε πολλά πανεπιστήμια/τεχνικές σχολές στη Γερμανία και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα σε δίκτυα με τον έλεγχο διεργασιών ή/και τη διαχείριση εμπορευμάτων. (π.χ. τιμοκατάλογοι, συνταγές, δηλώσεις κ.λπ.). Οι ολοκληρωμένες δηλώσεις (σημάνσεις/ετικέτες) μπορούν να αποσταλούν σε δελτία αποστολής ή απευθείας στο σύστημα συσκευασίας για εκτύπωση. Με τη βοήθεια της μονάδας εκτύπωσης HYBRIMIN® WinFumi 9.5, είναι δυνατή η αυτόματη δημιουργία δηλώσεων χρησιμοποιώντας μια μικτή σειρά με πρόσθετα, π.χ. οξέα.

Το HYBRIMIN® WinFumi 9.5 ρυθμίζεται και προσαρμόζεται πριν από την παράδοση για κάθε πελάτη, ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τους τύπους ζωοτροφών και τα είδη ζώων, και στη συνέχεια εκπαιδεύεται επιτόπου στην εταιρεία. Οι ετήσιες ενημερώσεις διασφαλίζουν ότι υπάρχουν πάντα βελτιώσεις στη λειτουργία και προσαρμογές στις τεχνολογικές απαιτήσεις, π.χ. νέα λειτουργικά συστήματα Windows. Οι υπάλληλοι υποστήριξης έχουν πτυχίο στις γεωπονικές επιστήμες ή στην τεχνολογία τροφίμων και βοηθούν γρήγορα σε τυχόν προβλήματα.


Διατροφή των ζώων

Το HYBRIMIN® WinFumi 9.5 μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση όλων των πιθανών συνταγών (και μεμονωμένων σιτηρεσίων ζώων!) για όλα τα ζώα ενός αγροκτήματος και τα κατοικίδια ή, με τη βοήθεια της γραμμικής βελτιστοποίησης, οι συνταγές μπορούν επίσης να βελτιστοποιηθούν αυτόματα στη χαμηλότερη τιμή. Φυσικά, η βέλτιστη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τις ομάδες απόδοσης είναι πάντα ο πρώτος στόχος. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πλήρεις ζωοτροφές, συμπληρωματικές ζωοτροφές, συμπυκνωμένες ζωοτροφές, υποκατάστατα γάλακτος, ανόργανες ζωοτροφές, διαιτητικές ζωοτροφές, τροφές για κατοικίδια ζώα και προμίγματα.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως συμπληρωμένο με δεδομένα. Μπορούν να εισαχθούν έως και 10.000 θρεπτικά συστατικά ανά πρώτη ύλη.

Η βάση δεδομένων HYBRIMIN® περιέχει περίπου 500 πρώτες ύλες με συνολικά περισσότερες από 40.000 μεμονωμένες τιμές. Περίπου 50 ομάδες προϊόντων (κατηγορίες ζώων, όπως αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, χοίροι, όρνιθες ωοπαραγωγής, καθώς και προμίγματα βιταμινών, μίγματα ανόργανων συστατικών, προμίγματα όλων των ειδών) βρίσκονται στη βάση δεδομένων HYBRIMIN®. Περιλαμβάνονται συνολικά περίπου 1.500 διαφορετικά πρότυπα απαιτήσεων με περίπου 20.000 ελάχιστες και μέγιστες τιμές περιορισμού.

Υπάρχουν επίσης δειγματικές συνταγές για κάθε κατηγορία ζώων, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε τις λειτουργίες του προγράμματος γρήγορα και εύκολα.

Φυσικά, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει, να επεκτείνει ή να διαγράψει όλα αυτά τα δεδομένα. Περαιτέρω δεδομένα μπορούν να εισαχθούν μέσω μιας διεπαφής.


Επισήμανση (δηλώσεις)

Η βάση δεδομένων για το HYBRIMIN® WinFumi έχει ήδη εγκατεστημένους τους γερμανικούς ή ευρωπαϊκούς κανονισμούς ζωοτροφών. Καθώς γίνονται επανειλημμένα τροποποιήσεις στην επισήμανση κατά τη διάρκεια ενός έτους, υποθέτουμε ότι περίπου το 95% όλων των δηλώσεων ή ετικετών μπορεί να δημιουργηθεί άμεσα από τον χρήστη χωρίς καμία προσθήκη. Μεμονωμένες προσθήκες απαιτούνται πάντα όταν θέλετε να παρεκκλίνετε από τις ελάχιστες απαιτήσεις των κανονισμών ζωοτροφών και να δηλώσετε το δικό σας συγκεκριμένο προϊόν.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του HYBRIMIN® WinFumi από την έκδοση 9.0 είναι η τριπλή προβολή στην οθόνη υπολογισμού/βελτιστοποίησης: Δίπλα στις πρώτες ύλες και τα θρεπτικά συστατικά για μια συνταγή, εμφανίζεται επίσης η σχετική επισήμανση. Μόλις τροποποιηθεί μια συνταγή, η επισήμανση ενημερώνεται εντός δευτερολέπτων!


Πρόγραμμα

 • Υπάρχει ένα αρχείο πρώτων υλών, ένα αρχείο συνταγών και ένα αρχείο δηλώσεων με έτοιμη προετοιμασμένη επισήμανση.
 • Ο αριθμός των αρχείων είναι απεριόριστος.
 • Όλα τα υπάρχοντα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.
 • Επιτρέπει έως και 10.000 συστατικά ανά πρώτη ύλη, με δυνατότητα επιλογής είτε αρχικής είτε ξηρής ύλης.
 • Τα μείγματα για κάθε τύπο ζώου, π.χ. χοίρους, μπορούν να υπολογιστούν ή ακόμη και να βελτιωθούν με τη χρήση γραμμικής βελτιστοποίησης.
 • Μπορεί να αποθηκευτεί απεριόριστος αριθμός σιτηρεσίων/μιγμάτων.
 • Επιλογή μονής βελτιστοποίησης, βελτιστοποίησης παρτίδας ή πολλαπλής βελτιστοποίησης.
 • Η επισήμανση δημιουργείται αυτόματα από τις υπάρχουσες αποθηκευμένες διατάξεις (Εμφάνιση) και τους τύπους συνταγών (Θεσμοθετημένοι κανονισμοί ζωοτροφών).
 • Μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα λογιστικό βιβλίο των μιγμάτων ή της κατανάλωσης τόνων και των ποσοτήτων ζωοτροφών.
 • Τα αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν ως pdf ή να αποσταλούν αυτόματα ως συνημμένο e-mail.
 • Όλα τα αποτελέσματα μπορούν να προωθηθούν στην παραγωγή ή στη διαχείριση εμπορευμάτων σε πάνω από 50 διαφορετικές μορφές αρχείων.
 • Μονάδα πελάτη για την παροχή συμβουλών σε διάφορες εγκαταστάσεις ή πελάτες.
 • Υπάρχει η λεγόμενη μονάδα εκτύπωσης HYBRIMIN® WinFumi για την αυτόματη ενημέρωση μιας ετικέτας, π.χ. με την προσθήκη ενός οξέος.
 • Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος.


Γλώσσες

Το HYBRIMIN® WinFumi 9.5 προσφέρεται ως πρόγραμμα καθαρά γερμανικής γλώσσας ή σε οποιαδήποτε από τις άλλες διαθέσιμες γλώσσες (βλ. παρακάτω). Επιπλέον, υπάρχει μια πολύγλωσση έκδοση, η οποία περιέχει ένα αρχείο δεδομένων όλων των διαθέσιμων γλωσσών και η οποία επιτρέπει να εργάζεστε στα γερμανικά και στη συνέχεια να εκτυπώνετε σε μια άλλη γλώσσα, π.χ. στα ρωσικά.

Η πολύγλωσση έκδοση HYBRIMIN® WinFumi 9.5 περιλαμβάνει επί του παρόντος: Αρμενικά, κινέζικα (μανδαρινικά), δανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ισπανικά, ουγγρικά, ρουμανικά και ρωσικά.

Η προσθήκη άλλων γλωσσών είναι δυνατή κατόπιν αιτήματος. Διακρίνουμε μεταξύ μιας μετάφρασης του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος (GUI), της βάσης δεδομένων για τους υπολογισμούς και της βάσης δεδομένων για τη σήμανση. Ο πελάτης μπορεί να εισάγει ο ίδιος τα δεδομένα σε οποιαδήποτε γλώσσα ανά πάσα στιγμή.


Άδεια χρήσης

 • Μετά την καταβολή της τιμής αγοράς, ο χρήστης έχει απεριόριστη πρόσβαση στο λογισμικό. Κάθε 2 χρόνια υπάρχει δωρεάν επανενεργοποίηση για άλλα 2 χρόνια. Εάν υπάρξει νέο λειτουργικό σύστημα Microsoft®, το πρόγραμμα μπορεί να ενημερωθεί εφόσον υπάρχει ενεργή σύμβαση υπηρεσίας.
 • Όλα τα προγράμματα παραδίδονται ολοκληρωμένα με την τυπική βάση δεδομένων HYBRIMIN® για προσωπική χρήση.
 • Για όλα τα προγράμματα προσφέρεται σύμβαση υπηρεσίας ενημέρωσης προγράμματος. Κανονικά δεν ενημερώνονται δεδομένα.
 • Περαιτέρω λεπτομέρειες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.


Εγχειρίδια

Παρέχεται εγχειρίδιο χρήστη, εγχειρίδιο διεπαφής και οδηγός εγκατάστασης.


Περιβάλλον πληροφορικής

 • Όλα τα προγράμματα HYBRIMIN® WinFumi 9.5 είναι εγγενή προγράμματα Microsoft® Windows που εκτελούνται σε 32-bit ή 64-bit Windows.
 • ΔΕΝ απαιτείται το Microsoft® Excel ή κάτι παρόμοιο.
 • Η HYBRIMIN® συνιστά τα Microsoft® Windows 10 και 11 ως λειτουργικό σύστημα. Τα Microsoft® Windows 7 είναι το ελάχιστο.
 • Σε λειτουργικό Apple (MacOS) τα προγράμματα μπορούν να τρέξουν με τη βοήθεια της λειτουργίας αναπαράστασης.
 • Από προεπιλογή, το πρόγραμμα είναι για πολλαπλούς χρήστες και έχει δυνατότητα για δίκτυο (πολλά άτομα μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στην ίδια βάση δεδομένων).
 • Συνήθως η βάση δεδομένων και ο διακομιστής της βάσης δεδομένων (Firebird) εγκαθίστανται σε έναν διακομιστή στο δίκτυο, οι πελάτες λαμβάνουν στη συνέχεια το λογισμικό πελάτη.
 • Είναι δυνατές και άλλες εγκαταστάσεις, π.χ. σε τερματικούς διακομιστές, κέντρα δεδομένων ή συστήματα cloud.
 • Για ένα κλειδί άδειας χρήσης σε έναν διακομιστή απαιτείται μια ελεύθερη θύρα USB-A.

Θα θέλατε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο ή μια ζωντανή παρουσίαση;
Ή μήπως και τα δύο;

Ελάτε σε επαφή μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε με τις προσωπικές σας απαιτήσεις.