Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική σελίδα » Παραγωγοί ζωοτροφών

Παραγωγοί ζωοτροφών

Είστε παραγωγός προμιγμάτων, ανόργανων ζωοτροφών, συμπληρωματικών ζωοτροφών, συμπυκνωμένων ζωοτροφών, πλήρων ζωοτροφών, υποκατάστατων γάλακτος, προσθέτων, διαιτητικών ζωοτροφών, τροφών για κατοικίδια ζώα ή ειδικών ζωοτροφών; Αναζητάτε λογισμικό για τον υπολογισμό, τη βελτιστοποίηση και την επισήμανση των ζωοτροφών;

Πάνω από το 50 % όλων των επιχειρήσεων ζωοτροφών στη Γερμανία χρησιμοποιούν το HYBRIMIN® WinFumi για τη σύνταξη και βελτιστοποίηση καθώς και για την επισήμανση. Το HYBRIMIN® WinFumi χρησιμοποιείται επίσης σε πολλά πανεπιστήμια/τεχνικές σχολές τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό για τη διδασκαλία καθώς και για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων.

Το πρόγραμμα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων εντός δικτύων με τη χρήση ελέγχου διεργασιών ή/και ελέγχου αποθεμάτων (π.χ. τιμοκατάλογοι, συνταγές, δηλώσεις κ.λπ.). Οι ολοκληρωμένες δηλώσεις (αναγνώριση/επισήμανση) μπορούν να εκτυπωθούν στα δελτία αποστολής ή να σταλούν απευθείας στη μονάδα συσκευασίας για εκτύπωση.

Με τη βοήθεια της μονάδας εκτύπωσης HYBRIMIN® WinFumi, είναι δυνατή η αυτόματη δημιουργία δηλώσεων χρησιμοποιώντας μια σειρά ανάμιξης με συμπληρώματα, π.χ. οξέα.

Πριν από την παράδοση το HYBRIMIN® WinFumi ρυθμίζεται και προσαρμόζεται για κάθε πελάτη με τους κατάλληλους τύπους ζωοτροφών και ζώων. Η εκπαίδευση παρέχεται επιτόπου.

Οι ετήσιες ενημερώσεις εξασφαλίζουν συνεχείς λειτουργικές βελτιώσεις και προσαρμογές για την κάλυψη των τεχνολογικών απαιτήσεων, π.χ. νέα λειτουργικά συστήματα Windows.

Το προσωπικό υποστήριξης πελατών μας, το οποίο διαθέτει όλο αγροτική εκπαίδευση, συμβάλλει στην ταχεία επίλυση κάθε κατάστασης που μπορεί να προκύψει.