İçeriğe geç
Futter X Ekran Görüntüsü
Futter X | Yem hesaplama yazılımı HYBRIMIN

OTOMATİK VERİ DEĞİŞİMLİ YEM HESAPLAMA YAZILIMI

HYBRIMIN® Futter X

Futter X, 2022’de piyasaya sürüldü. Yeni yazılım dünyanın tüm dillerinde mevcuttur ve dünya çapında kullanılabilen kendi eksiksiz veritabanına sahiptir.


Feed X isminin anlamı nedir?

Alman isim Futter hayvan yemi demektir. X, genişletilmiş anlamına gelir veya 10 sayısını (Latince) veya bir sonraki adımı ifade eder…

HYBRIMIN® Futter 5, 2000 yılından bu yana MS Windows altında yem tavsiye programlarının 5. versiyonuydu.

HYBRIMIN® Futter X, yem tavsiyesi programındaki bir sonraki evrimsel adımdır. HYBRIMIN®‘in son 43 yılda oluşturduğu tüm yem hesaplama programlarından en iyi durumda (yani en iyi öğelerin bir seçimi)!


HYBRIMIN® Futter X ile hangi hayvan türleri hesaplanabilir?

HYBRIMIN® Futter X ile tüm hayvan oranlarını, yani dünya çapında tutulan ve beslenen tüm çiftlik hayvanları ve evcil hayvanları hesaplayabilirsiniz.


HYBRIMIN® Futter X ile hangi veriler sağlanır?

Tüm veriler başlangıçta Alman gereklilik standartlarına dayanmaktadır. Bu, günlük tayınlar ve karışımlar için bileşenleri, birimleri, formülleri, ham maddeleri ve numune tayınlarını içerir.

Müşterinin talebi üzerine, kendi gereksinimlerimiz veya diğer ülkelerdeki hesaplama sistemleri, örn. NRC de entegre edilebilir.


HYBRIMIN® Futter X’te bir kullanıcı başka bir kullanıcıyla nasıl veri alışverişi yapabilir?

HYBRIMIN® Futter X, birçok kullanıcının birlikte çalışabilmesi için tasarlanmıştır. Bu, kullanıcıların bir şirket içinde veya diğer şirketlerle veri alışverişinde bulunabileceği anlamına gelir.

HYBRIMIN® Futter X‘te veri kopyalama temel bir unsurdur. Veriler, veri depoları denilen sunucularda toplanır ve ilgi alanlarınıza göre bireysel olarak değerlendirilebilir. Veriler, itme ve/veya çekme mekanizmalarıyla otomatik olarak değiştirilir.

Yine de, HYBRIMIN® Futter X‘in bir dizüstü bilgisayarda tamamen bağımsız çalışan tek kullanıcılı bir sürümünü satın almak da mümkündür.


HYBRIMIN® Futter X’teki roller nelerdir?

HYBRIMIN® Futter X‘teki veriler hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılara rolleri yani sorumlu oldukları alanlar verilir. Bir rol, örneğin inekler için bir danışman veya domuzlar için bir danışman olabilir. Bu şekilde, danışmanlar yalnızca ihtiyaç duydukları verilere erişebilirler.


HYBRIMIN® Futter X’teki veri hiyerarşisi

Aşağıdaki hiyerarşik seviyeler vardır:

 1. çiftçilerin adresleri
 2. Çiftçilerin ham maddeleri (kendi ham maddeleri veya mineral yem gibi kopyalanmış)
 3. Doğrusal optimizasyon kullanılarak hesaplanan veya oluşturulan tarifler (günlük rasyonlar veya karışımlar)

Veri sayısı sınırsızdır


HYBRIMIN® Futter X’te kullanılan malzemeler

Aşağıdaki bileşen grupları standartta mevcuttur:

 • Wender Analizi
 • Elementler
 • eser elementler
 • vitaminler
 • Sindirim bölümü amino asitleri
 • amino asitler
 • Enzim
 • sindirilebilir
 • enerji hesaplama
 • malzeme akış dengesi
 • renklendirici ve katkı maddeleri
 • yağ asitleri
 • organik asitler
 • hücre duvarı bileşenleri
 • Süt verimi formülleri (ineklerle çalışıyorsanız)
 • Biyo (Biyolojik Parametre)
 • büyüme parametreleri
 • İçerik İlişkileri
 • Denge seti öğeleri

Tüm gruplar girilebilir ve orijinal madde bazında veya kuru madde bazında hesaplanabilir.


HYBRIMIN® Futter X hangi hammaddeleri içerir?

Temel olarak dört farklı hammadde grubu vardır:

 1. Bir yem hesaplamasında yaygın olarak kullanılan ham maddeler
 2. Şirket ham maddeleri (bir yem üreticisinin satmak istediği ham maddeler)
 3. Çiftçiden alınan hammaddeler (çiftlikte yetiştirilen ve mümkünse analizi mevcut olan hammaddeler)
 4. Diğer danışmanlardan veya yem üreticilerinden gelen ve paylaşılabilen ham maddeler

Bir firmanın her adresi için bu firmaya ayrı ayrı hammadde listeleri atanabilir.


HYBRIMIN® Futter X için hangi fiyat listeleri veya günlük fiyatlar var?

HYBRIMIN® Futter X‘in her kullanıcısı istediği sayıda fiyat listesine sahip olabilir.

Her fiyat listesi kendi para birimini içerebilir. Para birimleri arasında dönüşüm mümkündür.

Tariflerde fiyatlı veya fiyatsız çalışmak mümkündür. Bununla birlikte, lineer optimizasyonla çalışmak istiyorsanız, hayvan besleme gereklilikleri dikkate alınarak, normalde günlük fiyat her zaman optimizasyonun hedefidir.


HYBRIMIN® Futter X’te tarifler nasıl oluşturulur?

Bir formül, günlük bir rasyon veya bir karışım olabilir.

Normalde, tüm hammaddeler günlük bir rasyon için bir listeden seçilir. Daha sonra kullanıcı, istenen hammadde miktarlarını manuel olarak seçer ve hesaplanan besin değerlerinin istenen veya gerekli gereksinimlere karşılık gelip gelmediğini kontrol eder.

%100’lük bir karışım olması durumunda, istenen ham maddeler önce bir listeden seçilir. Daha sonra, lineer optimizasyon denen şeyin yardımıyla, hammaddelerin gerekli oranları otomatik olarak hesaplanır. Son adımda ise miktarlar üretim boyutlarına yuvarlanır.

Kendinizi test etmek için bir deneme süresi mi?
Bir sunum izlemek ister misiniz?
Ya da her ikisi de?

Bizimle iletişime geçin, kişisel gereksinimlerinizde size yardımcı olalım.