Spring til indhold
HYBRIMIN Futter 5 screenshot, foderberegningssoftware


DEN NEMMESTE FODERBEREGNINGSSOFTWARE

HYBRIMIN® Futter 5

Over 5.000 foderkonsulenter, dyrlæger og landbrug bruger et HYBRIMIN® foderprogram til foderrådgivning.

En stor fordel ved programmet er, at alle husdyr og kæledyr samt blandinger og individuelle dyrerationer kan beregnes. Der er omfattende eksport- og importgrænseflader til udveksling mellem forskellige foderkonsulenter, så data nemt kan udveksles inden for en virksomhed og virksomheder imellem.

Den enkle betjening samt de forskellige udskriftsmuligheder hjælper foderkonsulenten under arbejdet på landbrugsdriften.

Det er selvfølgelig lige så nemt at bruge HYBRIMIN® Futter 5 på landbrugsdriften.

Med det såkaldte systemområde, som er forsynet med en adgangskode, er det til enhver tid muligt at integrere egne fodringskoncepter i programmet. Med HYBRIMIN®-databasen er programmet fuldstændig fyldt med tyske foderstandarder, men kan, f.eks. når det gælder malkekøer, også til enhver tid udvides eller skifte til DVE (Holland), APD (Schweiz) eller PDI (Frankrig). Andre energistandarder såsom ME eller NE for grise kan også til enhver tid indtastes af brugeren.

Da HYBRIMIN® foderprogrammet kører helt uafhængigt (Excel ikke nødvendig), er læringsindsatsen meget lav ved eksisterende dyreernæringsviden. Normalt går vi ud fra 2 til 3 timer til at lave de første daglige rationer eller blandinger efter indtastning af råvareanalyserne.

Produktsortimentet i vores foderprogrammer omfatter Futter 2000, Futter 2003, Futter 2006 og Futter 2008. Den nuværende version er HYBRIMIN® Futter 5.

Test HYBRIMIN® Futter 5 uforpligtende i to uger, eller få den demonstreret uforpligtende online!


Dyreernæring

HYBRIMIN®-database: Databasen indeholder omkring 400 råvarer med mere end 38.000 ingrediensværdier. Disse revideres med ujævne mellemrum. Grundlaget er ingredienserne fra Weender-analysen, udvidet med de i Tyskland gængse ingredienser og frit tilgængelige analyseværdier fra forskellige tabeller. Brugeren kan ændre alle råvarer og ingredienser i henhold til egne råvareanalyser.

HYBRIMIN® Futter 5 indeholder også data til den økologiske foderberegning!

‍Databasen indeholder ca. 1.500 behovsgrupper (krav til foderstoffer) for forskellige dyrekategorier med omkring 22.000 minimums- og maksimumværdier. Basis for værdierne findes hos Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (Selskab for Ernæringsfysiologi).

Vigtig: Næsten alle HYBRIMIN®-kunder med flere licenser bruger deres egen database med deres egne råvareanalyser, som ofte indeholder analyseværdier, der ikke er frit tilgængelige! Det samme gælder behovsgrupperne og kravene til foderstoffer. Selvfølgelig er andre fodringssystemer med ingredienser, der ikke er almindelige i Tyskland, også mulige i programmet.


Programmets omfang

 • der findes en adressefil (virksomheder), en råvarefil og en foderopskriftsfil
 • antallet af poster er ubegrænset
 • alle eksisterende data kan til enhver tid ændres
 • Råvarer kan låses mod ændringer
 • Op til 999 ingredienser er mulige pr. råvare
 • Afhængigt af dyrearten kan dagsrationer (f.eks. malkekøer) eller blandinger (f.eks. grise) beregnes eller endda forbedres ved hjælp af lineær optimering
 • Resultater kan udskrives, gemmes som pdf eller automatisk sendes som en vedhæftet fil til en e-mail
 • Antallet af rationer/blandinger, der kan gemmes, er ubegrænset
 • Andre funktioner på forespørgsel.


Sprog

HYBRIMIN® Futter 5 tilbydes enten som et rent tysk program eller på et hvilket som helst andet tilgængeligt sprog (se nedenfor). Der er også en såkaldt flersproget version, som indeholder alle tilgængelige sprog samtidigt i en database og giver dig f.eks. mulighed for at arbejde på tysk og derefter printe ud på et andet sprog såsom russisk.

Den flersprogede version af HYBRIMIN® Futter 5 omfatter i øjeblikket: albansk, arabisk (Saudi-Arabien), bulgarsk, kinesisk (mandarin), dansk, tysk, tysk (schweizisk), engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kasakhisk, kroatisk, lettisk, litauisk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, tjekkisk, svensk, serbisk, slovensk, slovakisk, spansk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, russisk og ukrainsk. Yderligere sprog kan til enhver tid oprettes. I den flersprogede version kan en kunde efter eget ønske også selv oversætte dataene til andre sprog.

Et sprog indeholder ca. 15.000 ord i databasen. Samlet set indeholder den flersprogede database et landbrugsleksikon med omkring 470.000 ord. Programmet bruges i over 40 lande.


Licensering

 • Efter at have betalt købesummen kan brugeren bruge softwaren uden begrænsninger. Hvert 2. år er der gratis aktivering i yderligere 2 år. Kommer der nye styresystemer fra Microsoft®, tilpasses programmet kun, hvis der foreligger en aktiv servicekontrakt.
 • Leveringen inkluderer den komplette HYBRIMIN® standarddatabase til eget brug.
 • En opdateringsservicekontrakt for programmet tilbydes for alle programmer. Normalt bliver ingen data opdateret.
 • Yderligere detaljer på forespørgsel.


Manualer

Der medfølger en brugermanual, en grænseflademanual og en installationsvejledning.


It-miljø

 • Alle HYBRIMIN® Futter 5-programmer er oprindelige Microsoft® Windows-programmer, der kører under 32-bit eller 64-bit Windows.
 • Der er IKKE brug for Microsoft® Excel eller lignende.
 • HYBRIMIN® anbefaler Microsoft® Windows 10 og 11 som operativsystem. Minimum er Microsoft® Windows 7.
 • På Apple (MacOS) kan programmerne køre ved hjælp af virtualisering.
 • Som standard er programmet et enkeltbrugerprogram (kun én person kan arbejde på databasen).
 • Programmerne kræver muligvis en internetforbindelse for opdateringer.
 • Ellers installeres alle data etc. på den respektive enhed via en installations-cd eller en downloadet fil.
 • Der kræves en ledig USB-A-port til licensnøglen.

Er du interesseret i en prøveperiode for at få syn for sagn?
Eller vil du se en præsentation?
Eller begge dele?

Kontakt os, så hjælper vi dig med dine personlige behov.