Przejdź do treści
Zrzut ekranu Futter 5
Futter 5 | Program do obliczania karm HYBRIMIN


NAJPROSTSZE OPROGRAMOWANIE DO OBLICZANIA KARM

HYBRIMIN® Futter 5

Ponad 5 000 doradców żywieniowych,lekarzy weterynarii i gospodarstw rolnych korzysta z programu żywieniowego HYBRIMIN® w zakresie doradztwa żywieniowego.

Istotną zaletą programu jest możliwość uwzględniania w obliczeniach wszystkich zwierząt użytkowych i domowych oraz mieszanek i indywidualnych racji dla zwierząt. Istnieją rozbudowane interfejsy eksportu i importu do wymiany między różnymi konsultantami żywieniowymi, dzięki czemu dane mogą być łatwo wymieniane w obrębie przedsiębiorstwa, ale także między przedsiębiorstwami.

Łatwa obsługa oraz różnorodne opcje wydruku pomagają doradcy żywieniowemu podczas korzystania z systemu w gospodarstwie.

Oczywiście, zastosowanie HYBRIMIN® Futter 5 w gospodarstwach rolnych jest równie proste.

Poprzez tzw. obszar systemowy, który jest zaopatrzony w hasło, można w każdej chwili zintegrować z programem własne koncepcje żywienia. Dzięki bazie
danych HYBRIMIN® program jest całkowicie wyposażony w niemieckie normy żywieniowe, ale może być również w każdej chwili zmodyfikowany lub rozszerzony, na przykład o DVE (Holandia), APD (Szwajcaria), PDI (Francja) dla krów mlecznych. Inne normy energetyczne, takie jak ME lub NE dla świń, mogą być również wprowadzone przez użytkownika w dowolnym momencie.

Ponieważ program żywieniowy HYBRIMIN® działa całkowicie niezależnie (nie wymaga programu Excel), nakłady związane z nauką obsługi są bardzo niskie dla osób posiadających już wiedzę z zakresu żywienia zwierząt. Zwykle zakładamy 2 do 3 godzin na stworzenie pierwszych racji dziennych lub mieszanek po wprowadzeniu analiz surowców.

Wachlarz produktowy naszych programów żywieniowych obejmuje Futter 2000, Futter 2003, Futter 2006 jak również Futter 2008. Aktualną wersją jest HYBRIMIN® Futter 5.

Mogą Państwo przetestować HYBRIMIN® Futter 5 przez dwa tygodnie bez zobowiązań lub zlecić jego demonstrację online bez zobowiązań.


Żywienie zwierząt

Baza danych HYBRIMIN®: Baza ta zawiera ok. 400 surowców z ponad 38.000 wartości składników. Są one aktualizowane w nieregularnych odstępach czasu. Podstawę stanowią składniki analizy Weende, rozszerzone o składniki powszechnie stosowane w Niemczech i swobodnie dostępne wartości analizy z różnych tabel. Użytkownik może zmieniać wszystkie surowce i składniki według własnych analiz surowcowych.

Program HYBRIMIN® Futter 5 zawiera także dane do obliczania karm organicznych!

Baza danych zawiera ok. 1.500 grup wymagań (wymagań pokarmowych) dla różnych kategorii zwierząt z ok. 22.000 wartościami minimalnymi i maksymalnymi. Podstawy wartości określa Stowarzyszenie ds. fizjologii odżywiania.

Ważne: Prawie każdy klient HYBRIMIN® z wieloma licencjami używa własnej bazy danych z indywidualnymi analizami surowców zawierającymi często
wartości analityczne, które nie są ogólnie dostępne! To samo dotyczy grup wymagań i wymagań w zakresie karm. Oczywiście, w programie możliwe są również inne systemy żywieniowe ze składnikami niestandardowymi w Niemczech.


Zakres programu

 • Dostępny jest plik z adresami (gospodarstwa), plik z surowcami i plik z recepturami karm
 • Liczba rekordów danych jest tutaj nieograniczona
 • Wszystkie istniejące dane mogą być w każdej chwili zmienione
 • Surowce mogą być zablokowane w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian
 • Jeden surowiec może obejmować do 999 składników
 • W zależności od gatunku zwierzęcia, istnieje możliwość obliczania lub udoskonalania dziennych racji pokarmowych (np. dla krów mlecznych) lub mieszanek (np. dla świń) za pomocą optymalizacji liniowej
 • Wyniki można wydrukować, zapisać w formacie PDF lub wysłać automatycznie jako załącznik do e-maila
 • Ilość możliwych do zapisania racji/mieszanek jest nieograniczona
 • Inne funkcje dostępne na życzenie


Języki

Program HYBRIMIN® Futter 5 jest oferowany jako program całkowicie niemiecki lub w każdym innym dostępnym języku (patrz poniżej). Ponadto istnieje tzw. wersja wielojęzyczna, która zawiera w bazie danych wszystkie dostępne języki jednocześnie i umożliwia np. pracę w języku niemieckim z późniejszym
wydrukiem w innym języku, np. rosyjskim.

Wielojęzyczna wersja HYBRIMIN® Futter 5 obejmuje obecnie: albański, arabski (Arabia Saudyjska), bułgarski, chiński (mandaryński), duński, niemiecki, niemiecki (Szwajcaria), angielski, estoński, fiński, francuski, grecki, włoski, kazachski, chorwacki, łotewski, litewski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, czeski, szwedzki, serbski, słoweński, słowacki, hiszpański, turecki, węgierski, rumuński, rosyjski i ukraiński. Dodatkowe języki mogą być tworzone w dowolnym momencie. W wersji wielojęzycznej klient może również sam przetłumaczyć dane na kolejne języki zgodnie z własnym życzeniem.

Jeden język zawiera w bazie danych około 15.000 słów. W sumie, wielojęzyczna baza danych obejmuje leksykon rolniczy zawierający około 470.000 słów. Program jest użytkowany w ponad 40 krajach.


Licencjonowanie

Po opłaceniu ceny zakupu użytkownik może korzystać z oprogramowania przez czas nieograniczony. Co 2 lata następuje bezpłatna aktywacja na kolejne 2 lata. W przypadku pojawienia się nowych systemów operacyjnych firmy Microsoft® program jest dostosowywany tylko wtedy, gdy istnieje aktywna umowa serwisowa.

Dostawa obejmuje kompletną standardową bazę danych HYBRIMIN® do własnego użytku.

Dla wszystkich programów oferowana jest umowa o świadczenie usługi aktualizacji programu. Standardowo nie aktualizuje się żadnych danych.

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.


Podręczniki

Dostawa obejmuje podręcznik użytkownika, podręcznik interfejsu oraz instrukcję instalacji.


Środowisko IT

 • Wszystkie programy HYBRIMIN® Futter 5 są natywnymi programami Microsoft® Windows działającymi w 32-bitowym lub 64-bitowym systemie Windows.
 • NIE jest wymagany program Microsoft® Excel lub podobny.
 • HYBRIMIN® zaleca jako system operacyjny Microsoft® Windows 10 i 11. Minimum to Microsoft® Windows 7.
 • W systemie Apple (MacOS) programy mogą być uruchamiane za pomocą wirtualizacji.
 • Program domyślnie jest programem jednostanowiskowym (tylko jedna osoba może pracować na bazie danych).
 • W celu przeprowadzenia aktualizacji, programy wymagają połączenia z internetem.
 • Ponadto, wszystkie dane itp. są instalowane na danym urządzeniu za pomocą instalacyjnej płyty CD lub pliku do pobrania.
 • Dla klucza licencyjnego na serwerze wymagany jest wolny port USB-A.

Czy chcieliby Państwo przetestować
program w okresie próbnym?
Czy chcieliby Państwo obejrzeć prezentację?
A może jedno i drugie?

Proszę się z nami skontaktować, a pomożemy Państwu w spełnieniu indywidualnych wymagań.