Przejdź do treści
Zrzut ekranu Futter X
Futter X | Program do obliczania karm HYBRIMIN

OPROGRAMOWANIE DO OBLICZANIA KARM Z AUTOMATYCZNĄ WYMIANĄ DANYCH

HYBRIMIN® Futter X

Program Futter X został wprowadzony na rynek w 2022 roku. Nowe oprogramowanie jest dostępne we wszystkich językach świata i posiada własną kompletną bazę danych, z której można korzystać na całym świecie.

Skąd się wzięła nazwa Futter X?

Po niemiecku „Futter” to karma dla zwierząt. X oznacza eXtended, a także liczbę 10 (po łacinie) lub kolejny krok…

HYBRIMIN® Futter 5 to 5 wersja programów doradczych w zakresie karm działających pod systemem MS-Windows od 2000 roku.

HYBRIMIN® Futter X to kolejny krok ewolucyjny w programach doradztwa w dziedzinie karm. Jest to best-off (czyli wybór najlepszych elementów) ze
wszystkich programów do obliczania karm, które HYBRIMIN® stworzył w ciągu ostatnich 43 lat!


Jakie gatunki zwierząt mogą być uwzględniane w obliczeniach za pomocą HYBRIMIN® Futter X?

Program HYBRIMIN® Futter X może być stosowany do obliczeń z uwzględnieniem wszystkich gatunków zwierząt, tj. wszystkich zwierząt
użytkowych i domowych utrzymywanych i karmionych na całym świecie.


Jakie dane są dostarczane z HYBRIMIN® Futter X?

Wszystkie dane są wstępnie oparte na niemieckich normach wymagań. Dotyczy to składników, jednostek, receptur, surowców i przykładowych
racji dla dziennych racji i mieszanek.

Na życzenie klienta można również zintegrować własne wymagania lub systemy obliczeniowe z innych krajów, np. NRC.


Jak użytkownik może wymieniać dane z innym użytkownikiem w HYBRIMIN® Futter X?

Program HYBRIMIN® Futter X został zaprojektowany tak, aby umożliwić współpracę wielu użytkownikom. Oznacza to, że użytkownicy mogą wymieniać dane w ramach przedsiębiorstwa lub z innymi przedsiębiorstwami.

Podstawowym elementem HYBRIMIN® Futter X jest replikacja danych. Dane są gromadzone na serwerach w tzw. hurtowniach danych i mogą być analizowane indywidualnie w zależności od zainteresowania. Dane są wymieniane automatycznie za pomocą tzw. mechanizmów push i/lub pull.

Możliwe jest również zakupienie jednostanowiskowej wersji HYBRIMIN® Futter X, która działa całkowicie niezależnie na notebooku.


Czym są role w programie HYBRIMIN® Futter X?

Dane w HYBRIMIN® Futter X są zorganizowane hierarchicznie. Użytkownikom przypisane są tzw. role, czyli obszary, za które są odpowiedzialni. Rolą może być np. konsultant ds. krów lub konsultant ds. świń. W ten sposób konsultanci otrzymują dostęp tylko do tych danych, które są im potrzebne.


Hierarchia danych w programie HYBRIMIN® Futter X

Istnieją następujące poziomy hierarchii:

 1. Adresy rolników
 2. Surowce rolników (surowce własne lub skopiowane np. karmy mineralne)
 3. Receptury (dzienne racje lub mieszanki), które zostały obliczone lub utworzone przy użyciu optymalizacji liniowej

Liczba danych jest nieograniczona.


Substancje odżywcze zastosowane w programie HYBRIMIN® Futter X

Standardowo, w programie występują następujące grupy składników:

 • Analiza Weende
 • Makroelementy
 • Pierwiastki śladowe
 • Witaminy
 • Współczynniki strawności Aminokwasy
 • Aminokwasy
 • Enzymy
 • Składniki strawne
 • Obliczanie energii
 • Bilans przepływu materiałów
 • Barwniki i dodatki
 • Kwasy tłuszczowe
 • Kwasy organiczne
 • Składniki ściany komórkowej
 • Formuły wydajności mlecznej (jeśli
 • pracują Państwo z krowami)
 • Organiczne (parametry bio)
 • Parametry wzrostu
 • Zależności między składnikami
 • Bilans minerałów

Wszystkie grupy mogą być wprowadzane i obliczane w substancji oryginalnej lub w przeliczeniu na suchą substancję.


Jakie surowce zawarte są w HYBRIMIN® Futter X?

Zasadniczo można wyróżnić cztery grupy surowców:

 1. Powszechnie stosowane surowce w obliczeniach karm
 2. Surowce firmowe (surowce, które chce sprzedać producent karmy)
 3. Surowce od rolnika (surowce uprawiane w gospodarstwie rolnym i dla których dostępna jest analiza, jeśli to możliwe)
 4. Surowce pochodzące od innych konsultantów lub producentów karm, które mogą być udostępniane

Dla każdego adresu gospodarstwa można przypisać własne listy surowców danego gospodarstwa.


Jakie są cenniki lub ceny dzienne w HYBRIMIN® Futter X?

Każdy użytkownik programu HYBRIMIN® Futter X może posiadać dowolną ilość cenników.
Każdy cennik może zawierać swoją własną walutę. Możliwe jest przeliczanie pomiędzy walutami.

W recepturach możliwa jest praca z cenami lub bez. Jeśli jednak chcą Państwo pracować z optymalizacją liniową, to celem optymalizacji jest zazwyczaj cena dzienna z uwzględnieniem wymagań w żywieniu zwierząt.


Jak tworzone są receptury w programie HYBRIMIN® Futter X?

Receptura może być zarówno racją dzienną, jak i mieszanką.

Zwykle, w przypadku racji dziennej, najpierw wszystkie surowce są wybierane z listy. Następnie użytkownik ręcznie ustala żądane ilości surowców i patrzy, czy obliczone wartości odżywcze spełniają żądane lub niezbędne wymagania.

Przy mieszaniu do 100% również najpierw wybierane są z listy żądane surowce. Następnie, za pomocą tzw. optymalizacji liniowej, automatycznie obliczane są wymagane proporcje surowców. W ostatnim kroku ilości są zaokrąglane do standardowych wielkości produkcyjnych.

Czy chcieliby Państwo przetestować
program w okresie próbnym?
Czy chcieliby Państwo obejrzeć prezentację?
A może jedno i drugie?

Proszę się z nami skontaktować, a pomożemy Państwu w spełnieniu indywidualnych wymagań.