Przejdź do treści
Zrzut ekranu WinFumi
Program do obliczania karm HYBRIMIN

WYBÓR EKSPERTÓW W DZIEDZINIE ŻYWIENIA

HYBRIMIN® WinFumi 9.5

Ponad 50% wszystkich firm wytwarzających karmy w Niemczech
korzysta z oprogramowania HYBRIMIN® WinFumi do obliczeń i optymalizacji, jak również do oznakowywania.


Oprogramowanie HYBRIMIN® WinFumi jest również używane do projektowania produktów oraz do celów badawczych i naukowych na wielu uniwersytetach/wyższych szkołach zawodowych w kraju i za granicą.

Program jest przystosowany do wymiany danych w sieciach z kontrolą procesów i/lub gospodarką towarową (np. cenniki, receptury, deklaracje itp.).
Gotowe deklaracje (oznaczenia/etykiety) mogą być wysyłane do potwierdzeń odbioru dostawy lub bezpośrednio do workownic w celu wydruku. Za pomocą
modułu druku HYBRIMIN® WinFumi możliwe jest automatyczne tworzenie deklaracji poprzez zlecenie mieszania z dodatkami, np. kwasami.

Przed dostawą, oprogramowanie HYBRIMIN® WinFumi jest ustawiane i uzupełniane stosownie do produkcji w gospodarstwie przyszłego użytkownika, z uwzględnieniem rodzajów pasz i gatunków zwierząt, a następnie na miejscu w gospodarstwie przeprowadzane jest szkolenie. Coroczne aktualizacje systemu umożliwiają regularne optymalizowanie obsługi i dopasowywanie jej do wymogów technicznych, np. nowych systemów operacyjnych Windows. W
razie ewentualnych problemów, niezwykle pomocne jest wsparcie naszych klientów przez pracowników z wykształceniem wyższym w zakresie nauk rolniczych lub technologii żywności.


Żywienie zwierząt

Za pomocą oprogramowania HYBRIMIN® WinFumi można obliczyć wszystkie możliwe receptury (i indywidualne racje dla zwierząt!) dla wszystkich zwierząt użytkowych i domowych, a także można je automatycznie zoptymalizować do najkorzystniejszej ceny za pomocą optymalizacji liniowej. Oczywiście, optymalne żywienie zwierząt według grup wydajności jest zawsze celem numer jeden. Dotyczy to np. karm pełnoporcjowych, uzupełniających,
koncentratów, preparatów mlekozastępczych, karm mineralnych, karm dietetycznych, karm dla zwierząt domowych i premiksów.

Program jest wypełniony kompletem danych. Dla jednego surowca można wprowadzić do 10.000 składników odżywczych.

Baza danych HYBRIMIN® obejmuje około 500 surowców zawierających ponad 40.000 pojedynczych wartości. W bazie danych HYBRIMIN® utworzono około 50 grup produktów (kategorie zwierząt, takie jak krowy mleczne, świnie, kury nioski, ale także premiksy witaminowe, mieszanki mineralne, wszelkiego rodzaju premiksy). Łącznie zapisanych jest ok. 1.500 różnych norm wymagań z ok. 20.000 minimalnych i maksymalnych ograniczeń.

Dla każdej kategorii zwierząt dostępne są również przykładowe receptury, dzięki którym można szybko i łatwo wypróbować funkcje programu.

Oczywiście, użytkownik może zmieniać, uzupełniać lub usuwać wszystkie te dane. Kolejne dane mogą być również importowane poprzez interfejsy.


Oznakowywanie (deklaracja)

W bazie danych HYBRIMIN® WinFumi wprowadzono niemieckie i europejskie przepisy dotyczące karm. Ponieważ w ciągu roku zawsze zachodzą zmiany w oznakowywaniu, zakładamy, że ok. 95% wszystkich deklaracji lub etykiet może być od razu tworzonych przez użytkownika bez dodatkowych uzupełnień. Własne uzupełnienia są niezbędne zawsze wtedy, gdy chcą Państwo odstąpić od minimalnych wymagań prawa dotyczącego karm i zadeklarować indywidualne produkty specjalne.

Jedną z cech szczególnych oprogramowania HYBRIMIN® WinFumi od wersji 9.0 jest trzyczęściowy widok w ekranie kalkulacji/optymalizacji: Obok surowców i składników odżywczych receptury wyświetlane jest również odpowiednie oznakowanie. Gdy tylko receptura zostanie zmieniona, oznakowanie jest aktualizowane co sekundę!


Zakres programu

 • Dostępny jest plik z surowcami, plik z recepturami oraz plik z deklaracjami obejmujący gotowe oznakowania.
 • Liczba rekordów jest nieograniczona.
 • Wszystkie istniejące dane można w każdej chwili zmienić.
 • Jeden surowiec może zawierać do 10.000 składników, opcjonalnie w przeliczeniu na masę oryginalną lub suchą.
 • W zależności od gatunku zwierzęcia, mieszanki np. dla świń można obliczyć lub również udoskonalić za pomocą optymalizacji liniowej.
 • Ilość racji/mieszanek możliwych do zapisu jest nieograniczona.
 • Dostępna jest optymalizacja pojedyncza, optymalizacja stosowa lub optymalizacja wielokrotna.
 • Oznakowywanie odbywa się automatycznie na podstawie zapisanych układów graficznych (optyka) i typów receptur (przepisy prawa dotyczącego karmy).
 • Można stworzyć podręcznik mieszania lub odnotowywać zużycie tonażu i ilości substancji.
 • Wyniki można wydrukować, zapisać w formacie PDF lub nawet wysłać automatycznie jako załącznik do wiadomości e-mail.
 • Wszystkie wyniki mogą być również przekazywane do działu produkcji lub działu zarządzania towarem w ponad 50 różnych formatach plików.
 • Do administracji z udziałem kilku zakładów lub wielu klientów istnieje dodatkowy moduł klienta.
 • Dla automatycznej aktualizacji oznaczenia, np. przez dodanie kwasu, istnieje tzw. moduł druku HYBRIMIN® WinFumi.
 • Dalsze funkcje dostępne na życzenie.


Języki

HYBRIMIN® WinFumi 9.5 jest oferowany jako program całkowicie niemiecki lub w każdym innym dostępnym języku (patrz poniżej). Ponadto istnieje tzw. wersja wielojęzyczna, która zawiera w bazie danych wszystkie dostępne języki jednocześnie i umożliwia np. pracę w języku niemieckim z późniejszym
wydrukiem w innym języku, np. rosyjskim.

Wersja wielojęzyczna HYBRIMIN® WinFumi 9.5 zawiera obecnie: język ormiański, chiński (mandaryński), duński, niemiecki, angielski, francuski, polski, portugalski, hiszpański, węgierski, rumuński i rosyjski.

Na życzenie klienta możliwe są inne języki. Rozróżniamy tutaj tłumaczenie interfejsu programu (GUI), bazy danych do obliczeń i bazy danych do oznakowywania. Klient może w każdej chwili samodzielnie wprowadzić dane w dowolnym języku.


Licencjonowanie

 • Po opłaceniu ceny zakupu użytkownik może korzystać z oprogramowania przez czas nieograniczony. Co 2 lata następuje bezpłatna aktywacja na kolejne 2 lata. W przypadku pojawienia się nowych systemów operacyjnych firmy Microsoft® program jest dostosowywany tylko wtedy, gdy istnieje aktywna umowa serwisowa.
 • Dostawa obejmuje kompletną standardową bazę danych HYBRIMIN® do własnego użytku.
 • Dla wszystkich programów oferowana jest umowa o świadczenie usługi aktualizacji programu. Standardowo nie aktualizuje się żadnych danych.
 • Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.


Podręczniki Handbücher

Dostawa obejmuje podręcznik użytkownika, podręcznik interfejsu oraz instrukcję instalacji.


Środowisko IT

 • Wszystkie programy HYBRIMIN® WinFumi 9.5 są natywnymi programami Microsoft® Windows działającymi w 32-bitowym lub 64-bitowym systemie Windows.
 • NIE jest wymagany program Microsoft® Excel lub podobny.
 • HYBRIMIN® zaleca jako system operacyjny Microsoft® Windows 10 i 11. Minimum to Microsoft® Windows 7.
 • W systemie Apple (MacOS) programy mogą być uruchamiane za pomocą wirtualizacji.
 • Program domyślnie jest programem wielostanowiskowym, a także przystosowanym do pracy w sieci (kilka osób może jednocześnie pracować na tej samej bazie danych).
 • Zwykle baza danych i serwer bazy danych (Firebird) są zainstalowane na serwerze w sieci; klienci otrzymują następnie oprogramowanie klienckie.
 • Możliwe są inne instalacje, np. na serwerach terminali, w centrach danych lub w systemach chmurowych.
 • Dla klucza licencyjnego na serwerze wymagany jest wolny port USB-A.

Czy chcieliby Państwo przetestować
program w okresie próbnym?
Czy chcieliby Państwo obejrzeć prezentację?
A może jedno i drugie?

Proszę się z nami skontaktować, a pomożemy Państwu w spełnieniu indywidualnych wymagań.