Przejdź do treści

Historia HYBRIMIN®


2022
HYBRIMIN® Futter X zostaje wprowadzony na rynek. HYBRIMIN® Futter X to obowiązujący na całym świecie program internetowy do obliczania racji pokarmowych i optymalizacji karm dla wszystkich gatunków zwierząt domowych i użytkowych. Jest on dostępny w 33 językach. Obok programów HYBRIMIN® Futter 5 i HYBRIMIN® WinFumi, tworzy teraz niezależną trzecią serię produktów.

2017
HYBRIMIN® Futter 5 jest teraz dostępny w 31 różnych językach. Oprócz języków łacińskich pojawiła się również arabska (Arabia Saudyjska), chińska
(mandaryńska), grecka i rosyjska wersja językowa. HYBRIMIN® ma dystrybutorów handlowych w Chorwacji, na Litwie, w Rosji i na Ukrainie.

2016
Wielojęzyczny program HYBRIMIN® WinFumi 9.5 zostaje zaprezentowany na targach Eurotier 2016 w Hanowerze.

2015
HYBRIMIN® jest pierwszą firmą na świecie zajmującą się oprogramowaniem w dziedzinie karm dla zwierząt, która w programie HYBRIMIN® WinFumi 9.0 wprowadziła w celach kalkulacyjnych trzyczęściowy ekran. Surowce, składniki i gotowa deklaracja mogą być teraz przetwarzane jednocześnie.

2013
Wprowadzony zostaje wielojęzyczny program doradczy HYBRIMIN® Futter 5. Teraz również regularnie pojawiają się aktualizacje z rozszerzeniami programu. HYBRIMIN® prowadzi działalność w ponad 40 krajach.

2010
HYBRIMIN® WinFumi 8 jest dostępny w dostawie. Rozwój sektora spożywczego i integracja nowych metod optymalizacji.

2008
Na rynek zostaje wprowadzony program doradczy w dziedzinie karm HYBRIMIN® Futter 2008 z nową bazą danych. Rozpoczyna się tłumaczenie programu na dwanaście języków, w tym na grecki, litewski i turecki. Do zespołu dołączają pierwsi partnerzy handlowi w Chorwacji i na Ukrainie.

2006
Dyplomowany ekonomista Thomas Gabriel, który od 1979 roku pracował najpierw przy tworzeniu oprogramowania, a następnie jako kierownik projektu, przejmuje firmę HYBRIMIN®. Firma zostaje przekształcona w HYBRIMIN® Computer Programme GmbH & Co KG.

2003
Zostaje rozszerzona wersja Windows dla konsultantów: HYBRIMIN® Futter 2003. Dalszy rozwój HYBRIMIN® WinFumi z nową bazą danych. Całość żywienia zwierząt zostaje zmieniona i rozszerzona o nowe surowce.

2001
Konwersja wszystkich programów HYBRIMIN® na walutę euro.

2000
Ostatnia wersja MS-DOS dla „problematycznego roku 2000”. Pojawia się pierwsza wersja Windows dla konsultantów – HYBRIMIN® Futter 2000.

1996/97
Pierwsza wersja programu HYBRIMIN® WinFumi dla Windows 95 zostaje zainstalowana u producentów żywności i karm. Rozszerzenie oferty: HYBRIMIN® WinFumi jest corocznie odnawiany poprzez usługę aktualizacji. Dystrybucja wersji doradczej zostaje rozszerzona na Azję Wschodnią.

1995
Stałe udoskonalanie programów doradczych pod MS-DOS, wprowadzenie modułów tłumaczeniowych – klient może teraz sam tłumaczyć programy na dowolny język.

1994
Rozpoczęcie programowania systemu Windows dla Windows 3.11 z myślą o nowoczesnych wersjach wielostanowiskowych.

1993
Rozbudowa personelu, przeniesienie siedziby firmy do Fuhlen.

1991
W dalszej kolejności pojawią się inne języki i kraje: Południowy Tyrol, Cypr, Czechy, państwa bałkańskie.

1990
Udany start w nowych krajach związkowych z dystrybutorami handlowymi.

1989
HYBRIMIN® Fumi jest instalowany u największych producentów żywności i żywności dietetycznej.

1987
Sprzedawane są pierwsze programy doradcze HYBRIMIN® Futter, rozszerzone z EPSON HX-20 pod MS DOS na PC i laptopa. HYBRIMIN® Fumi
staje się aktywny również w Austrii i Szwajcarii i zostaje zainstalowany w ponad 100 firmach. Następują tłumaczenia na język bułgarski, rumuński i rosyjski.

1986
HYBRIMIN® opracowuje moduł deklaracji do wykorzystania w centralach Raiffeisen. Pierwsza angielska wersja HYBRIMIN® Fumi zostaje sprzedana do Nigerii. Zostaje opracowana obszerna wersja nawozowa.

1984/85
Wzmacniany jest własny rozwój oprogramowania. Po pierwszych generacjach programu dla przemysłu karm dla zwierząt następują wersje dla przemysłu nawozowego i spożywczego. Od początku następuje podział na dwie wersje programu o różnych zakresach usług: optymalizacja dla komercyjnych
producentów karm i żywności oraz mniejsza, łatwa w obsłudze wersja doradcza dla sprzedawców karm, zmodyfikowana również na potrzeby produkcji nawozów i przemysłu spożywczego.

1983
Na rynku pojawiają się przenośne komputery. HYBRIMIN® sprzedaje pierwszy Epson HX-20 do obliczania karm i tym samym staje się pionierem w doradztwie komputerowym dla rolników. W kolejnych latach komputer ten jest sprzedawany również w Austrii, a pierwsza angielska wersja trafia do
Arabii Saudyjskiej. Kombinacja sprzętu i oprogramowania została sprzedana ponad 1.500 razy.

1980
HYBRIMIN® wykorzystuje lata „boomu na elektroniczne przetwarzanie danych” w pierwszej połowie lat 80-tych. Pojawienie się pierwszych niedrogich
komputerów takich jak DEC Vax lub Commodore PET 2100 umożliwiło prostą optymalizację karmy przy użyciu algorytmu Simplex z maksymalnie 20
ograniczeniami.

1979
Inżynier rolnictwa Manfred Gabriel od dawna pracuje w branży żywienia zwierząt. Ze swoim wieloletnim doświadczeniem i know-how w dziedzinie produkcji premiksów, przekłada swoją wiedzę na oprogramowanie i zakłada firmę HYBRIMIN® Futterspezialitäten GmbH, która zajmuje się sprzedażą karm i środków żywienia zwierząt. Nazwa HYBRIMIN® pochodzi od nazwy HYBRIdsauen-MINeral. Początkowo produkowane i sprzedawane są karmy mineralne.