Przejdź do treści
Strona główna » Doradztwo w zakresie karm

Doradztwo w zakresie karm

Są Państwo niezależnymi konsultantami ds. żywienia lub pracują Państwo terenowo u producenta karm i chcą Państwo doradzać właścicielom
zwierząt użytkowych, rolnikom lub spółdzielniom rolniczym w zakresie optymalnego żywienia ich zwierząt? Szukają Państwo oprogramowania do
obliczania i optymalizacji karm dla wszystkich rolniczych zwierząt użytkowych i domowych?

W takim razie powinni Państwo skorzystać z naszego programu HYBRIMIN® Futter 5!

Ponad 5 000 doradców żywieniowych korzysta z programu doradczego w dziedzinie karm HYBRIMIN®. Dużą zaletą programu jest możliwość dokonywania obliczeń dla wszystkich zwierząt użytkowych i domowych, jak również ustalania mieszanek i indywidualnych dawek pokarmowych
dla zwierząt. Istnieją rozbudowane interfejsy importu i eksportu do wymiany pomiędzy różnymi doradcami żywieniowymi, dzięki czemu dane
mogą być łatwo wymieniane w ramach przedsiębiorstwa.

Łatwa obsługa oraz różnorodne opcje wydruku pomagają doradcy żywieniowemu podczas korzystania z systemu w gospodarstwie.

Poprzez tzw. obszar systemowy, który jest chroniony hasłem, można w każdej chwili zintegrować z programem własne koncepcje żywienia. Dzięki
bazie danych HYBRIMIN® program jest całkowicie wyposażony w niemieckie normy żywieniowe, ale może być również w każdej chwili zmodyfikowany lub rozszerzony, na przykład o DVE (Holandia), APD (Szwajcaria), PDI (Francja) dla krów mlecznych. Inne normy energetyczne, takie jak ME lub NE dla świń, mogą być również wprowadzone przez użytkownika w dowolnym momencie.

Ponieważ program żywieniowy HYBRIMIN® działa całkowicie niezależnie (nie wymaga programu Excel), nakłady związane z nauką obsługi są bardzo niskie dla osób posiadających już wiedzę z zakresu żywienia zwierząt. Zwykle zakładamy 2 do 3 godzin na stworzenie pierwszych racji dziennych lub mieszanek po wprowadzeniu analiz surowców.

Wachlarz produktowy naszych programów żywieniowych obejmuje Futter 2000, Futter 2003, Futter 2006 jak również Futter 2008. Aktualną wersją jest HYBRIMIN® Futter 5.

HYBRIMIN® Futter 5 przez dwa tygodnie bez zobowiązań lub zlecić jego demonstrację online bez zobowiązań.