Spring til indhold
HYBRIMIN Futter X screenshot, foderberegningssoftware

FODERBEREGNINGSSOFTWARE MED AUTOMATISK DATAUDVEKSLING

HYBRIMIN® Futter X

Futter X blev lanceret i 2022. Den nye software er tilgængelig på alle verdens sprog og har sin egen komplette database, der kan bruges over hele verden.


Hvad betyder navnet Futter X?

Det tyske navn »Futter« står for dyrefoder. X’et står for eXtended eller for tallet 10 (latin) eller for det næste trin…

HYBRIMIN® Futter 5 var den 5. version af foderrådgivningsprogrammerne under MS Windows siden år 2000.

HYBRIMIN® Futter X er det næste trin i foderrådgivningsprogrammernes evolution. Det er en best-off (dvs. et udvalg af de bedste elementer) fra alle foderberegningsprogrammer, som HYBRIMIN® har skabt gennem de sidste 43 år!


Hvilke dyrearter kan man beregne med HYBRIMIN® Futter X?

Med HYBRIMIN® Futter X kan man beregne alle dyrearter, det vil sige alle husdyr og kæledyr, der holdes og fodres over hele verden.


Hvilke data følger med HYBRIMIN® Futter X?

Alle data er i første omgang baseret på tyske behovsstandarder. Dette inkluderer ingredienser, enheder, formler, råvarer og eksempelrationer på dagsrationer og blandinger.

På kundens ønske kan vores egne krav eller beregningssystemer fra andre lande, såsom NRC, også integreres.


Hvordan kan en bruger udveksle data med en anden bruger i HYBRIMIN® Futter X?

HYBRIMIN® Futter X er designet, så mange brugere kan arbejde sammen. Det betyder, at brugere kan udveksle data inden for en virksomhed eller med andre virksomheder.

I HYBRIMIN® Futter X er datareplikering et grundlæggende element. Data samles på servere i såkaldte datavarehuse og kan vurderes individuelt afhængig af brugerens interesser. Data udveksles automatisk med såkaldte push- og/eller pull-mekanismer.

Det er dog også muligt at købe en enkeltbrugerversion af HYBRIMIN® Futter X, som kører helt selvstændigt på en bærbar computer.


Hvilke roller har HYBRIMIN® Futter X?

Dataene i HYBRIMIN® Futter X er struktureret hierarkisk. Brugerne får såkaldte roller, det vil sige områder, de har ansvaret for. En rolle kan f.eks. være konsulent for køer eller konsulent for grise. På denne måde har konsulenter kun adgang til de data, de har brug for.


Datahierarki i HYBRIMIN® Futter X

Der er følgende hierarkiske niveauer:

 1. landmændenes adresser
 2. landmændenes råvarer (egne eller kopierede råvarer såsom mineralfoder)
 3. Opskrifter (dagsrationer eller blandinger), der er blevet beregnet eller oprettet ved hjælp af lineær optimering

Antallet af data er ubegrænset.


I HYBRIMIN® Futter X anvendes næringsstoffer

Følgende grupper af ingredienser er tilgængelige i standarden:

 • Weender analyse
 • makroelementer
 • sporstoffer
 • vitaminer
 • fordøjelseskvotienter aminosyrer
 • aminosyrer
 • enzymer
 • fordøjelig
 • energiberegning
 • materialestrømsregnskab
 • farvestoffer og tilsætningsstoffer
 • fedtsyrer
 • organiske syrer
 • cellevægskomponenter
 • mælkeydelsesformler (hvis du arbejder med køer)
 • økologi (økologiske parametre)
 • vækstparametre
 • ingrediensforhold
 • makroelementregnskab

Alle grupper kan indtastes og beregnes som originalstof eller på tørstofbasis.


Hvilke råvarer indeholder HYBRIMIN® Futter X?

Der findes grundlæggende fire forskellige grupper af råvarer:

 1. Almindeligt anvendte råvarer i en foderberegning
 2. Virksomhedens råvarer (råvarer, som en foderstofproducent ønsker at sælge)
 3. Råvarer fra landmanden (råvarer, der er dyrket på bedriften, og som der om muligt findes en analyse for)
 4. Råvarer, der kommer fra andre konsulenter eller foderstofproducenter og kan deles

For hver virksomhedsadresse kan separate lister over råvarer tildeles denne virksomhed.


Hvilke prislister eller dagspriser findes der i HYBRIMIN® Futter X?

Hver bruger af HYBRIMIN® Futter X kan have et ubegrænset antal prislister.

Hver prisliste kan indeholde sin egen valuta. Omregning mellem valutaer er mulig.

I opskrifter er det muligt at arbejde med eller uden priser. Men hvis du ønsker at arbejde med lineær optimering, så er dagsprisen normalt altid målet for optimeringen under hensyntagen til kravene til dyrefoder.


Hvordan oprettes opskrifter i HYBRIMIN® Futter X?

En opskrift kan enten være en daglig ration eller en blanding.

Normalt udvælges alle råvarer til en dagsration fra en liste. Derefter vælger brugeren manuelt de ønskede mængder af råvarer og kontrollerer, om de beregnede næringsværdier svarer til de ønskede eller nødvendige krav.

Ved en blanding på 100 % udvælges først de ønskede råvarer fra en liste. Derefter foretages en automatisk beregning af de nødvendige forhold af råvarerne ved hjælp af den såkaldte lineære optimering. I sidste trin afrundes mængderne til produktionstypiske størrelser.

Er du interesseret i en prøveperiode for at få syn for sagn?
Eller vil du se en præsentation?
Eller begge dele?

Kontakt os, så hjælper vi dig med dine personlige behov.